Waarvoor te gebruiken?

Scrum kan gebruikt worden voor alle projecten waarbij het belangrijk is dat er snel goede resultaten worden geboekt.
Of wanneer er goed samengewerkt moet worden.
Of wanneer het belangrijk is dat men van elkaar leert.
Of wanneer men echt samen wil werken met de eindklant.
Of wanneer er snel en vaak feedback moet komen, omdat nog niet helemaal duidelijk is wat de gewenste eindsituatie moet zijn.

Aangezien onze wereld continu verandert is het belangrijk dat we daar op blijven aansluiten.

Voorbeelden

  • Herinrichting van een stadspark, waarbij omwonenden betrokken worden
  • Mogelijk maken van duurzame energie in een gemeente
  • Samenwerking met bedrijven als het gaat om afvalinzameling
  • Samenwerking met een buurgemeente om gezamenlijk te komen tot uitvoering van beleid

   

 • Voor meer informatie info@scrumatpublic.nl